Půjčovna přívěsů

Zase problém - do auta se náklad nevejde!! Nebo řešíte, jak přepravit svůj motocykl, skútr, či čtyřkolku? Potřebujete něco přepravit a k tomu účelu zapůjčit spolehlivý přívěsný vozík za auto? Nevěděli jste, kde si takový vozík půjčit?

Není důvod k panice. Půjčíme Vám valníkový přívěs nebo přívěs speciálně určený pro přepravu motocyklů.

Nebržděný přívěs na přepravu motocyklů:

V ceně půjčovného je nájezd, zámeček a upínací popruhy.

Nebržděný valníkový přívěs:

V ceně půjčovného je zámeček a upínací popruhy.

CENÍK ( včetně DPH )

  1 den  300,-  Kč

  2 dny

 550,-  Kč
  3 dny  800,-  Kč
 každý další den   200,-  Kč

Podmínky pro půjčení přívěsného vozíku

 • Přívěsný vozík Vám zapůjčíme po předložení jednoho z osobních dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, apod.) k ověření totožnosti  a údajů, nutných do smlouvy
 • Při zapůjčení se skládá vratná kauce ve výši : 3.000,- Kč. Tato záloha se skládá výhradně v hotovosti a vrací se po řádném vrácení přívěsu
 • Půjčovné se platí předem – při podpisu smlouvy
 • Pokud bude přívěsný vozík vrácen značně znečištěný, bude nájemci účtována částka 300,- Kč za vyčištění  vozíku
 • Při ztrátě technického průkazu uhradí nájemce pronajímateli paušální částku  1.000,- Kč (náklady, spojené s opětovným vyřízením TP)
 • Půjčovné je na 24 hodin

( Pozn.:  ověřený  zákazník  vratnou  kauci  skládat  nemusí )

 

Všeobecné podmínky

 1. Přívěsný vozík se zapůjčuje pouze osobám starším 18-ti let.
 2. Zákazník při zapůjčení přívěsného vozíku předkládá minimálně jeden doklad prokazující jeho totožnost (občanský průkaz, řidičský, průkaz, cestovní pas, apod.)
 3. Zákazník zaplatí za vypůjčený přívěsný vozík vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
 4. Při předběžné rezervaci zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného dle platného ceníku a doplatek půjčovného včetně zálohy za přívěsný vozík uhradí při jeho půjčení. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí předmětu zákazníkem ve sjednaném termínu nevratná.
 5. Při zapůjčení přívěsného vozíku  zákazník podepíše smlouvu o jeho zapůjčení.
 6. Zákazník je povinen vrátit zapůjčený přívěsný vozík včas ve sjednaném termínu.
 7. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený přívěsný vozík ve sjednaném termínu , je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení předmětu.   
 8. V případě, že zákazník zapůjčený přívěsný vozík ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom včas dle bodu 7., je povinen uhradit za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné ve výši dle ceníku
 9. Zákazník vrací přívěsný vozík zbavený všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečistěného přívěsného vozíku je zákazník povinen uhradit poplatek ve výši 300,- Kč na náklady vyčištění přívěsného vozíku.
 10. Při ztrátě technického průkazu hradí nájemce pronajímateli paušální částku 1.000 Kč.
 11. Vypůjčit i vrátit přívěsný vozík lze i mimo pracovní dobu, a to pouze ve výjimečném případě po předchozí domluvě.
 12. V případě že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení přívěsného vozíku, nebo vrátí přívěsný vozík před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu – pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.
 13. Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného přívěsného vozíku bude zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení přívěsného vozík v plné výši.
 14. V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného přívěsného vozíku bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody, která se v tomto případě bude rovnat ceně nového přívěsného vozíku.
 15. V případě částečného poškození, při němž došlo k jakémukoli poškození vypůjčeného přívěsného vozíku, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit náhradu škody odpovídající ceně dílu nebo jeho opravy, kterou určí odpovědný pracovník firmy.
 16. Zákazník je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, zcizení nebo úplné zničení zapůjčeného přívěsného vozíku.
 17. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného přívěsného vozíku v době jeho půjčení.

 

Veškeré  uváděné  ceny  v  textu  výše  jsou  včetně  příslušné  sazby  DPH.

0 produktů k porovnání PorovnáváníZobrazit porovnávání