+420 774 127 866

Nákupní košík

zatím prázdný

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.motomach.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze on sám, popř. přesně určení a zaškolení pracovníci prodávajícího. 

3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu. 

4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem v platném znění. 

5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“. 

6. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze jemu samému, přesně určeným pracovníkům prodávajícího, popř. dalším lidem ze zákona uvedených (např. pracovníci finančního úřadu apod.).

Pohodlné placení

Využijte bezpečný a pohodlný způsob placení díky službě GoPay.

GoPay